IHT Limited Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю фiрма "IНТ Лтд." Сучаснi цифровi технологiї, збiр та обробка даних
Перша
Детально
Цiни
Контакти

IННОВАЦIЙНI ТЕХНОЛОГIЇ

Сучасний свiт - це свiт цифрових технологiй, якi стрiмко поширюються у всiх напрямках дiяльностi людини.
Цифровi технологiї надають нам нову якiсть у своїх можливостях: зручнiсть у використаннi, швидкiсть передачi, копiювання та пошуку iнформацiї, зменшення габаритiв пристроїв, що їх використовують та iнше ...

Пропонуємо Вам новий погляд на багатоканальний запис технологiчних переговорiв, сучасну iнновацiю у Ваш бiзнес, як невiд'ємну частину Вашого розвитку та успiху - цифрову багатоканальну систему запису технологiчних переговорiв.

Серед головних перевах системи запису варто вiдмiтити вбудовану у програмне забезпечення можливiсть роботи зi стеком TCP/IP, що дозволяє:

  • здiйснювати дистанцiйний контроль, налаштування та монiторинг серверної частини;
  • створити єдину мережу контролю та монiторингу роботи мiж територiально вiддаленими пiдроздiлами з одного центру.

Опис всiх можливостей системи запису на сторiнцi "Детально"

НАДIЙНIСТЬ, ЯКУ ОБИРАЮТЬ НАШI КЛIЄНТИ

Першi системи технологiчного запису , якi було впроваджено фiрмою "IНТ Лтд." працюють вже понад п'ять рокiв у безперервному циклi, у жорстких умовах експлуатацiї.
Надiйнiсть та зручнiсть експлуатацiї - це основна риса наших систем, та головна мета фiрми "IНТ Лтд."

Нашi системи багатоканального запису технологiчних переговорiв сьогоднi працюють у:

  • ДП НЕК "Укренерго" "Пiвденно-Захiдна ЕС", служба обчислювальної технiки, диспетчерська служба;
  • ПС "Вiнниця 750 КВ";
  • ПС "Тернопiль 330 КВ";
  • ПС "Хмельницький 330 КВ";
  • ПС "Чернiвцi 330 КВ";
  • ПС "Вiнниця 330 КВ".
  • ПС "Шепетiвка 330 КВ".

У приватних пiдприємствах рiзних напрямкiв дiяльностi.
Система запису диспетчерських переговорiв на ПС "Тернопiль 330 КВ"
Система запису диспетчерських переговорiв на ПС "Тернопiль 330 КВ"
Система запису диспетчерських переговорiв на ПС "Шепетiвка 330 КВ"
Система запису диспетчерських переговорiв на ПС "Шепетiвка 330 КВ"


Формула-1 в Украине. Всё о королевских гонках.
 Copyright © 2001- IHT Ltd.
META-Ukraine